Schematherapie

Schema- & modi-kaartjes

De kaartjes zijn 9.8 x 9.8 cm, gedrukt op 400 grams MC glanzend papier met krasvast mat laminaat. De set zit in een bijpassend blikken doosje.

Schema-kaartjes
set van 28 kaartjes

€49,95
(excl 4,95 verzendkosten)

Modi-kaartjes
set van 32 kaartjes

€49,95
(excl €4,95 verzendkosten)

Combinatie
twee doosjes

79,95
(excl €4,95 verzendkosten)

Om te bestellen, stuur een email naar 

danielsvankampen@gmail.com

Wat is schematherapie?

Introductie

De bovenstaande schema- en modi-kaartjes zijn door de schematherapeut of schematherapeutisch werker te gebruiken als visueel hulpmiddel ter ondersteuning van de schematherapie of vaktherapie (muziek-, dans-, drama-, PMT- en speltherapie) waarbij er gewerkt wordt volgens de principes van schematherapie. 


De schema-kaartjes en modi-kaartjes kunnen worden gebruikt om de verschillende schema's en modi te introduceren, begrijpelijk en visueel te maken. Ook tijdens de behandeling of vaktherapie kunnen ze ondersteunend zijn. Het gebruik van de schema- en modi-kaartjes kan een sessie structureren en helpen bij het verkennen en begrijpen van de innerlijke wereld. 


Schematherapie

Schematherapie is een vorm van therapie waarbij je leert hoe je meer inzicht kunt krijgen op hardnekkige patronen, zowel emotioneel als cognitief, en hoe je deze patronen het gedrag kunnen beïnvloeden. 

Veel gebeurtenissen uit je jeugd zijn de oorzaak van het ontstaan van patronen. Ze bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld kijkt. 

Bij schematherapie leer je hoe gedrag en patronen zijn ontstaan en helpt zo de oorsprong van hardnekkige patronen te veranderen. Als je bij jezelf patronen gaat herkennen, kan je oefenen om te leren om op een andere manier te reageren. Op deze manier kan je patronen proberen te veranderen. Je leert om anders te denken en in bepaalde situaties ook anders gaan handelen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. 


Welke schema's zijn er?

Schematherapie identificeert zeven basisbehoeften. Als bij een kind de basisbehoeften niet werd vervuld (domeinen), kunnen er schema's ontstaan. Schema's zijn diepgewortelde, emotioneel beladen patronen van denken, voelen en handelen die al in de kindertijd zijn ontstaan. Deze patronen ontstaan vaak als reactie op onvervulde basisbehoeften zoals veiligheid, liefde, autonomie, en waardering. Schema's kunnen zich ontwikkelen door traumatische ervaringen, maar ook door minder ernstige, maar herhaaldelijke negatieve ervaringen in de jeugd. Schema's  zijn vaak onbewust en kunnen leiden tot disfunctionele gedragspatronen en emotionele problemen.


Er zijn zeven basisbehoeften en  21 verschillende schema's:

1. VEILIGHEID & VERBONDENHEID

   1.1 EMOTIONELE VERWAARLOZING

   1.2 VERLATING/INSTABILITEIT

   1.3 WANTROUWEN/MISBRUIK

   1.4 SOCIAAL ISOLEMENT/VERVREEMDING

   1.5 MINDERWAARDIGHEID/SCHAAMTE


2. AUTONOMIE & IDENTITEIT

   2.1 MISLUKKING

   2.2 AFHANKELIJKHEID/INCOMPETENTIE

   2.3 KWETSBAAR VOOR ZIEKTE EN GEVAAR

   2.4 VERSTRENGELING/KLUWEN


3. REALISTISCHE GRENZEN

   3.1 ZICH RECHTEN TOE-EIGENEN

   3.2 ONVOLDOENDE 

   3.3 ZELFCONTROLE/ZELFDISCIPLINE

4. ZELFEXPRESSIE & ZELFWAARDERING

   4.1 ONDERWERPING

   4.2 ZELFOPOFFERING

   4.3 GOEDKEURING/ERKENNING ZOEKEN


5. SPONTANITEIT & SPEL

   5.1 EMOTIONELE GEREMDHEID

   5.2 EXTREEM HOGE EISEN/OVERMATIG KRITISCH

   5.3 NEGATIVISME/PESSIMISME

   5.4 BESTRAFFENDE HOUDING


6. ZELF-COHERENTIE

   6.1 GEBREK AAN EEN BETEKENISVOLLE WERELD

   6.2 GEBREK AAN COHERENTE IDENTITEIT


7. RECHTVAARDIGHEID

   7.1 ONRECHTVAARDIGHEID

Welke modi's zijn er?

Naast de schema's heb je ook de modi's. Een modus is de manier hoe je reageert als één of meer onderliggende schema’s worden geactiveerd. Een modus is een tijdelijke gemoedstoestand waarin je kan verkeren. Dit kan zich uiten in gedachten, gevoelens en gedrag.

Modi zijn ingedeeld in functionele en disfunctionele modi. Een functionele modus is helpend terwijl een disfunctionele modus juist vaak  niet helpend kan zijn.


Modi in schematherapie kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Gezonde modi

  - GEZONDER VOLWASSENE


Gezonde modi

  - BLIJE KIND


Kind modi

  - KWETSBARE KIND

  - EENZAME KIND

  - IMPULSIEVE KIND

  - BOZE KIND

  - RAZENDE KIND

  - AFHANKELIJKE KIND


Onaangepaste oudermodi

  - STRAFFENDE OUDER

  - VEELEISENDE OUDER

Vermijdende coping modi

  - AFSTANDELIJKE BESCHERMER

  - ONTHECHTE ZELFSUSSER

  - BOZE BESCHERMER

  - KLAGENDE BESCHERMER

  - VERMIJDENDE BESCHERMER


Overgave coping modi

  - WILLOZE INSCHIKKELIJKE


Overcompensatie coping modi

  - ZELFVERHEERLIJKER

  - PEST EN AANVAL

  - OVERCONTROLEERDER

  - BEDROG EN MANIPUATIE.

  - ROOFDIER

  - AANDACHT- EN ERKENNINGZOEKER